Professionals

Informatie voor huisartsen, professionals in de GGZ en onderzoekers

Slapeloosheid en de online cursus

De NHG standaard voor slaapproblemen https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-slaapproblemen-en-slaapmiddelen beschrijft dat behandeling voor insomnia bij voorkeur niet medicamenteus is. De standaard beveelt voorlichting en gedragsadviezen aan. De huisarts heeft echter niet altijd voldoende tijd of kennis om een (cognitieve) gedragstherapie voor slaap toe te passen. De verwijzingsmogelijkheden zijn in Nederland ook beperkt. Bovendien wordt therapie voor slaapproblemen niet vergoed in de basis GGZ of specialistische GGZ. Om deze reden kan een online module een uitkomst zijn. De online module bestaat uit 5 sessies. Het is de bedoeling dat de deelnemer na iedere sessie online feedback krijgt. Deze feedback kan bijvoorbeeld door de huisarts worden geboden maar ook door een POH-GGZ. Over enige tijd zal een online training voor professionals op deze site beschikbaar komen.

i-Sleep in uw praktijk

De i-Sleep cursus is via Minddistrict (www.minddistrict.nl/professional) te bestellen voor gebruik in de huisartsenpraktijk. Via hen kunt u (of de groep waartoe u behoort) de online module inkopen. Indien u de online module op een ander platform wilt zetten, kan dat in principe ook. Neemt u in dat geval contact met ons op: isleep.fgb@vu.nl.

Daarnaast is de cursus beschikbaar in boekvorm. De PDF van de online module is te downloaden via https://www.i-sleep.nl/module.

Ontwikkeling i-Sleep

De online module is ontwikkeld in 2010 door medewerkers van de afdeling Klinische Psychologie van de VU. Daarna is een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van deze online module onder 118 mensen met slapeloosheid, die zijn geworven in de algemene populatie. Het merendeel van de deelnemers heeft de online module volledig afgerond (73%). De deelnemers waren tevreden met de online module, zij lagen minder wakker tijdens de nacht en gaven vooral aan dat de slaapkwaliteit verbeterd was. Bovendien nam het gebruik van slaapmedicatie af door de online module. Vervolgonderzoeken toonden aan dat ook mensen met slaapproblemen en depressieklachten, en mensen die de i-Sleep behandeling via hun huisartsenpraktijk ontvingen, baat hadden bij de behandeling. Meer informatie over onderzoek naar i-Sleep kunt u onder het kopje Publicaties vinden.

Onderzoek met i-Sleep?

Wilt u de i-Sleep behandeling inzetten binnen een onderzoek? Neem dan via isleep.fgb@vu.nl contact op met professor Annemieke van Straten om de mogelijkheden te bespreken.

Training voor hulpverleners

Regelmatig organiseert het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe onder de titel ‘Beter slapen? Doe het zelf!’ een nascholing over slaaptherapie voor  (GZ)-psychologen, POH GGZ en VS GGZ. Bij het RINO worden ook trainingen in slaap & slapeloosheid gegeven: https://www.rino.nl/cursus/slaap-en-slaapstoornissen.