Professionals

Informatie voor huisartsen en professionals in de GGZ

Slapeloosheid en de online module

De NHG standaard voor slaapproblemen https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-slaapproblemen-en-slaapmiddelen beschrijft dat behandeling voor insomnia bij voorkeur niet medicamenteus is. De standaard beveelt voorlichting en gedragsadviezen aan. De huisarts heeft echter niet altijd voldoende tijd of kennis om een (cognitieve) gedragstherapie voor slaap toe te passen. De verwijzingsmogelijkheden zijn in Nederland ook beperkt. Bovendien wordt therapie voor slaapproblemen niet vergoed in de basis GGZ of specialistische GGZ. Om deze reden kan een online module een uitkomst zijn. De online module bestaat uit 5 sessies. Het is de bedoeling dat de deelnemer na iedere sessie online feedback krijgt. Deze feedback kan bijvoorbeeld door de huisarts worden geboden maar ook door een POH-GGZ. Over enige tijd zal een online training voor professionals op deze site beschikbaar komen.

i-Sleep in uw praktijk

Op dit moment is de online module alleen nog beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden. Na afloop van dit onderzoek zal de online module echter beschikbaar worden gesteld. Dit zal op verschillende manieren gebeuren.

  • Boekvorm: de PDF van de online module is te downloaden via https://www.i-sleep.nl/module.
  • Online: de online module wordt op dit moment aangeboden via het platform van Minddistrict http://www.minddistrict.com/professional/nl/. Via hen kunt u (of de groep waartoe u behoort) de online module inkopen. Indien u de online module op een ander platform wilt zetten, kan dat in principe ook. Neemt u in dat geval contact met ons op: isleep.psy@vu.nl.

Ontwikkeling i-Sleep tot nu toe

De online module is ontwikkeld in 2010 door medewerkers van de afdeling Klinische Psychologie van de VU. Daarna is een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van deze online module onder 118 mensen met slapeloosheid, die zijn geworven in de algemene populatie. Het merendeel van de deelnemers heeft de online module volledig afgerond (73%). De deelnemers waren tevreden met de online module, zij lagen minder wakker tijdens de nacht en gaven vooral aan dat de slaapkwaliteit verbeterd was. Bovendien nam het gebruik van slaapmedicatie af door de online module.

i-Sleep en huidig onderzoek

Op dit moment werken wij aan de afronding van een onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van de i-Sleep online module. Deze keer werden de deelnemers geworven via huisartspraktijken. In deze gerandomiseerde trial kon de helft van de deelnemers direct starten met de online module en de andere helft na 6 maanden. De ondersteuning werd geboden via de POH-GGZ van de deelnemende huisartspraktijk. Deelname aan dit onderzoek is niet meer mogelijk, de resultaten volgen binnenkort.

Training voor hulpverleners

De training is momenteel nog niet beschikbaar.